Danh Ngôn Kiên Trì

Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh

Hãy tập trung tất cả suy nghĩ của bạn vào công việc có trong tay. Những tia nắng không thể đốt cháy cho đến khi được hội tụ vào một điểm. When the world says, “Give up”, Hope whispers, “Try it one more time.” Khi thế gian nói: “Bỏ cuộc đi”, Hy vọng thì thầm:

Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài hơi

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giớ này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm. Perseverance is not a long race; it is many short races one after another. Sự kiên trì không

Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta

Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại. Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để