Danh Ngôn Tình Bạn

Ai ngủ cùng chó, khi dậy sẽ có đầy bọ chó trong người

Nếu không có bạn tốt, người ta sẽ không biết được những lỗi lầm của mình. Ai ngủ cùng chó, khi dậy sẽ có đầy bọ chó trong người. Tục ngữ Pháp Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn. Tục ngữ Phần Lan Each friend represents a world

Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến

Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra

Hãy nhận lấy lời khuyên của những người trên bạn và dưới bạn, còn sau đó hãy tự khuyên lấy mình. Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù. Plaute Thời gian thêm sức mạnh cho tình bạn và