Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù.

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.

Southey Robert

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Tiềm Phu

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.

O. Henry

Người đói không màng nghe lẽ phải, chẳng quan tâm đến công lý, cũng chẳng rung động trước lời khẩn cầu.

Saneca Lucius Annacus

Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm.

André Maurois

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù.

Plaute

Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao.

Lessing

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *