Cuộc sống mất đi hi vọng thì không còn là cuộc sống nữa

Tôi muốn làm một người nhỏ bé nhất trong nhân loại có ước mơ và có mong muốn hoàn thành ước mơ chứ không muốn làm một người

Cuộc sống mất đi hi vọng thì không còn là cuộc sống nữa, tên gọi thực sự của nó là thử thách.

Amiel (Thụy Sĩ)

Hi vọng là mẹ của tư tưởng.

W. Shakespeare

Hi vọng là một bữa sáng ngon lành nhưng là một bữa chiều tồi tệ.

Bacon (Anh)

Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai hi vọng càng ít, tự do của họ sẽ càng nhiều.

Gorky (Liên Xô)

Tôi muốn làm một người nhỏ bé nhất trong nhân loại có ước mơ và có mong muốn hoàn thành ước mơ chứ không muốn làm một người vĩ đại không có ước mơ, không có mong muốn.

Gibran (Libăng)

Nếu một người có thể chia đôi ước muốn của anh ta thì anh ta sẽ có phiền phức gấp đôi.

Franklin (Mỹ)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *