Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta, một nửa khác ủy thác cho chính chúng ta.

Machiavelli (Ý)

Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người.

W. Shakespeare

Tôi là chúa tể số phận của tôi, tôi là chủ nhân của linh hồn tôi.

Harry (Anh)

Thượng đế đã ban thiên đường cho những người nghèo, còn với những người giàu, thiên đường của họ ở ngay trên mặt đất.

Ngạn ngữ Thụy Điển

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Napoleon Hill (Mỹ)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *