Cuộc đời giống như một hộp diêm, cấm dùng là ngu xuẩn

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Cuộc đời giống như một hộp diêm, cấm dùng là ngu xuẩn, lạm dụng là nguy hiểm.

Akutawa Ryunosuke (Nhật)

Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.

Macxim gorki

Sắc đẹp rất cần trong lễ cưới, còn hạnh phúc thì cần trong suốt cả cuộc đời.

Ngạn ngữ Nga

Có 3 việc nhân loại đều phải trải qua: sinh ra, sống và chết.

Bruyere (Pháp)

Bạn có thể sống lâu, nhưng hai mươi năm đầu là nửa đời dài nhất của bạn.

Southey

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

George Meredith

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *