Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ.

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.
Hết mồi hết rượu mất anh em.

Đời không uống rượu đời vô nghĩa.
Kiếp sống không bia kiếp sống thừa.

Người ta khóc, chắc gì đã vì khổ …
Anh tuy cười, nhưng lệ đổ trong tim.

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ.

Sáng sớm thương cha, nợ cha 1 sự nghiệp.
Chiều tà nhớ mẹ, nợ mẹ 1 nàng dâu.
Đêm thâu nhớ em, nợ em 1 tình cũ.
Thu này lấy vợ, quyết ko nợ thằng ku.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *