Tâm hồn có lẽ cho rằng, mình đã hiểu được nhiều

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

Tâm hồn có lẽ cho rằng, mình đã hiểu được nhiều, nhưng cảm giác lại biết rõ, chia ly sẽ xóa mờ ký ức của con người.

Elizabeth Bowen

Những trái tim đau khổ và dũng cảm, đó là những tâm hồn cao thượng.

René Bazin

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

M. Garcon

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

M. Gacxông

Ở người đàn ông, miệng là cửa vào của tâm hồn.
Ở người phụ nữ, nó là cửa ra của trái tim.

A.Bierce

Tình yêu là ngọn lửa tạo nên sức sống trong tâm hồn con người; và tất cả những gì con người tạo ra được dưới ảnh hưởng của tình cảm này đều mang dấn ấn của cuộc sống và thơ ca.

T. Sepsencô

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *