Danh Ngôn Tinh Thần

Giận giữ là cơn điên nhất thời, bạn không chinh phục

Nếu những người đi trước thiếu tinh thần mạo hiểm, ngày nay sẽ không có đèn điện, ra đa, máy bay, vệ tinh nhân tạo cũng không có chất penicillin và xe hơi. Giận giữ là cơn điên nhất thời, bạn không chinh phục được giận dữ, giận dữ sẽ chinh phục bạn! Horace (La

Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sang hành động vì người mình yêu. Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt. Còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì chỉ là

Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ

Có 3 điều đạt tới Hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và trái tim trong sạch. Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ. Ovidius (La Mã) Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần! Sabi ( Tuynidi) Có