Khi trí tuệ và số phận giao chiến với nhau, nếu trí tuệ có gan

Số phận luôn đứng chờ ở góc phố. Giống như một tên ma cô, một cô gái điếm hay một gã bán xổ số rong: ba hóa thân yêu thích nhất

Khi trí tuệ và số phận giao chiến với nhau, nếu trí tuệ có gan dám làm dám chịu thì số phận sẽ không có cơ hội xô ngã nó.

W. Shakespeare

Số phận giống như guồng nước luôn xoay vòng, hôm qua còn cao hơn người phía trên, hôm nay lại ở dưới người phía dưới.

Cervantes (Tây Ban Nha)

Số phận luôn đứng chờ ở góc phố. Giống như một tên ma cô, một cô gái điếm hay một gã bán xổ số rong: ba hóa thân yêu thích nhất của số phận. Song nó sẽ không bao giờ tới nhà tìm bạn. Bạn sẽ phải đi tìm nó.

Carlos Ruiz zafon

Không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thách, trừng phạt hay bù đắp.

Voltaire (Pháp)

Cơ hội là một bút danh mà thượng đế dùng khi ngài không muốn kí tên thật.

Anatole France (Pháp)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *