Danh Ngôn Tính Cách

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì

Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ. Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là

Muốn đo lường cá tính thực sự của một người

Chủ nghĩa cá nhân là thuốc độc chết người nhưng cá tính lại là muối ăn trong cuộc sống thường ngày. Muốn đo lường cá tính thực sự của một người, chỉ cần quan sát anh ta thừa nhận những việc anh ta làm khi không có người phát hiện. Markle (Anh) Người con gái

Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại

Hâm mộ là sự đau khổ khi nhìn thấy người khác có thứ chúng ta muốn; ganh tị là sự đau khổ khi chúng ta nhìn thấy thứ chúng ta có, người khác cũng có. Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại. Geothe (Đức) Dễ phát cáu là nhược điểm