danh ngôn giàu nghèo hay nhất

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù. Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc. Southey Robert Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa. Tiềm Phu Tình yêu, việc làm, gia đình,