danh ngôn giàu nghèo mới nhất

Những người ăn mày là những người không có quyền lựa chọn

Ngựa giống như hươu, thì giá nghìn vàng; hươu thật thì không bao giờ có giá ấy. Những người ăn mày là những người không có quyền lựa chọn. Beaumont And Fletcher Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện. Francis Bacon Nghèo khó ơi! Mi