Khối đá hoa cương vốn là vật cản trên đường đi

Kẻ hèn nhác khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

The clock of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong.
Khối đá hoa cương vốn là vật cản trên đường đi của kẻ yếu lại trở thành tảng đá lót chân trên bước đường của kẻ mạnh.

Thomas Carlyle

Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over.
Người nhút nhát khiếp sợ trước khi nguy hiểm đến, kẻ hèn nhát khiếp sợ tại thời điểm nguy hiểm xảy ra, người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua.

Jean Paul Ritcher

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.
Kẻ hèn nhác khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

Khuyết danh

What does not kill me certainly makes me stronger.
Những gì không giết được tôi chắc chắn làm cho tôi mạnh hơn.

Mc Arthur

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *