danh ngôn số phận mới nhất

Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận. Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta, một nửa khác ủy thác cho chính chúng ta. Machiavelli (Ý) Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ