Khi ghen người ta cầm chắc rằng mình yêu, cũng như khi

Khi lòng tự ái bị tổn thương thì nó có thể khiến người đàn bà lồng lộn báo thù hơn cả sư tử cái bị cướp mất con.

Khi ghen người ta cầm chắc rằng mình yêu, cũng như khi tự làm cho mình đau đớn, người ta cầm chắc rằng mình còn sống.

Henry Duvernois

Tình yêu tìm hoa hồng, ghen tuông tìm cái gai.

Tục ngữ Grudia

Trong tất cả các thứ bệnh tinh thần, bệnh ghen được nuôi dưỡng bởi nhiều thứ nhất và ít có thuốc chữa nhất.

Montainge

Có ghen mới là yêu, nhưng quá ghen sẽ giết chết tình yêu.

Von Meck

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình.

V. D. Paul

Khi lòng tự ái bị tổn thương thì nó có thể khiến người đàn bà lồng lộn báo thù hơn cả sư tử cái bị cướp mất con.

S. Maugham

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình.

V. D. Paul

Kẻ ưa danh hão, kẻ hay cáo ngầm và kẻ đầy lòng ghen ghét thì hay gặp họa.

Tăng Quốc Phiên

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *