danh ngôn số phận ý nghĩa

Cơ hội là người hai mặt luôn luôn thay đổi

Mỗi người đều là kiến trúc sư của số phận, tương lai huy hoàng đang chờ chúng ta xây dựng. Cơ hội là người hai mặt luôn luôn thay đổi, một mặt luôn viết may mắn, một mặt luôn viết “không may mắn”. Chaucer (Anh) Số phận có 2 cách có thể xô ngã chúng