Cái ghen của người đang yêu chỉ gây khó chịu nhưng cái ghen

Chỉ có những người đàn bà tầm thường mới hay ghen, những người phụ nữ thật đẹp không bao giờ ghen.

Cái ghen của người đang yêu chỉ gây khó chịu nhưng cái ghen của các ông chồng thì vừa gây khó chịu lại vừa là một sự xúc phạm.

Madame De La Faette

Đôi khi có vợ hay ghen cũng là một cái thú vì ông chồng luôn luôn được nghe nhắc đến người mình yêu.

La Rochefocauld

Chỉ có những người đàn bà tầm thường mới hay ghen, những người phụ nữ thật đẹp không bao giờ ghen.

Ôtxcauynđơ

Phải là người đàn bà mới biết cách trả thù thâm độc nhất.

Madame De Rieux

Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính.

Jean Jacques Rouseau

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *