Giận giữ là cơn điên nhất thời, bạn không chinh phục

Nếu những người đi trước thiếu tinh thần mạo hiểm, ngày nay sẽ không có đèn điện, ra đa, máy bay, vệ tinh nhân tạo cũng không có chất penicillin và xe hơi.

Giận giữ là cơn điên nhất thời, bạn không chinh phục được giận dữ, giận dữ sẽ chinh phục bạn!

Horace (La Mã)

Có thể kích động nhưng không thể phạm tội, có thể phẫn nộ nhưng không thể phẫn nộ suốt ngày.

Bacon (Anh)

Người nào đam mê sa hoa vật dụng thường là kẻ có tinh thần nghèo nàn và suy nhược.

Balagtas

Nếu những người đi trước thiếu tinh thần mạo hiểm, ngày nay sẽ không có đèn điện, ra đa, máy bay, vệ tinh nhân tạo cũng không có chất penicillin và xe hơi.

F. Kedwell (Mỹ)

Người nào đam mê sa hoa vật dụng thường là kẻ có tinh thần nghèo nàn và suy nhược

Balagtas

Người nóng nảy là tù nhân để mặc kẻ địch sắp xếp.

Sadi (Ba Tư)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *