danh ngôn tiếng anh ý nghĩa

Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu

No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals. Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con