Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả

Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu

Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét người ta cũng có thể nói xấu nhau tất cả.

Chateaubriand

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình.

V. D. Paul

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình.

V. D. Paul

Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on.
Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.

Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả.
Khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả.

X. Bryan

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *