những câu danh ngôn đời người

Cuộc đời giống như một hộp diêm, cấm dùng là ngu xuẩn

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình. Cuộc đời giống như một hộp diêm, cấm dùng là ngu xuẩn, lạm dụng là nguy hiểm. Akutawa Ryunosuke (Nhật) Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là