tổng hợp danh ngôn sống đẹp

Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi

Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ; Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường. Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi. Không biết tống cổ nghèo túng bằng làm việc còn nhục hơn. Pêriclec Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận