Tính cách không thể được phát triển trong thảnh thơi

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.

Character can not be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved.
Tính cách không thể được phát triển trong thảnh thơi và yên ả. Chỉ qua các kinh nghiệm gian nan và đau đớn linh hồn mới có thể được tôi luyện, tầm nhìn mới được thông suốt, tham vọng mới được truyền cảm hứng và thành công mới đạt được.

Hellen Keller

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp.

TỤC NGỮ TÂY BAN NHA

Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

Bacon (Anh)

Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.

T. Fuller (Anh)

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.

Akutawa Ryunosuke (Nhật)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *