câu danh ngôn sống đẹp

Đôi khi bạn cần trải nghiệm mọi thứ để có thể học hỏi

Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới không thể trở lui. Sometimes you need to experience everything so that you would learn. There’s no easy way in living life so live it as it is. Cry… Laugh… Be crazy… And don’t miss the chances life is giving