Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ

Có 3 điều đạt tới Hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và trái tim trong sạch.

Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ.

Ovidius (La Mã)

Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần!

Sabi ( Tuynidi)

Có 3 điều đạt tới Hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và trái tim trong sạch.

Dumas

Giận dữ bắt đầu bằng ngu xuẩn, kết thúc bằng hối hận.

Pythagoras (Hy Lạp)

Một lần phẫn nộ thực sự có thể thấy toàn bộ năng lực của một người.

Emerson (Mỹ)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *