Người ta coi khinh người đàn ông ghen vợ vì đó

Yêu chồng mình tức là trả tiền cho người cung cấp. Yêu một anh nhân tình tức là cho tiền một người nghèo.

Người ta coi khinh người đàn ông ghen vợ vì đó là bằng chứng cho thấy anh ta không thật yêu vợ và có quan niệm xấu về bản thân cũng như về vợ mình.

Descarter

Khi người ta làm chồng và ghen thì lòng ghen không hề tắt theo sự say mê vốn đã sinh ra nó.

Madeleine de Scudery

Yêu chồng mình tức là trả tiền cho người cung cấp. Yêu một anh nhân tình tức là cho tiền một người nghèo.

Tonlet

Kẻ đa nghi mở đường cho sự phản bội.

Voltaire

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *