danh ngôn tiếng anh hay nhất

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta

Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công. Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born. Mỗi người bạn thể