danh ngôn tuổi trẻ ý nghĩa

Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ

Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ. Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung. Gibran (Libăng) Ôi! Tuổi trẻ, tuổi