danh ngôn vui việt nam

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ. Còn tiền còn bạc còn huynh đệ. Hết mồi hết rượu mất anh em. Đời không uống rượu đời vô nghĩa. Kiếp sống không bia kiếp sống thừa. Người ta khóc, chắc gì đã vì khổ …