Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại

Hâm mộ là sự đau khổ khi nhìn thấy người khác có thứ chúng ta muốn; ganh tị là sự đau khổ khi chúng ta nhìn thấy thứ chúng ta có, người khác cũng có.

Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại.

Geothe (Đức)

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.

Dante (Ý)

Hâm mộ là sự đau khổ khi nhìn thấy người khác có thứ chúng ta muốn; ganh tị là sự đau khổ khi chúng ta nhìn thấy thứ chúng ta có, người khác cũng có.

Diogenes (Hy Lạp)

Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.

W. Shakespeare

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *