tổng hợp danh ngôn tinh thần mới nhất

Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ

Có 3 điều đạt tới Hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và trái tim trong sạch. Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ. Ovidius (La Mã) Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần! Sabi ( Tuynidi) Có