Muốn đo lường cá tính thực sự của một người

Chủ nghĩa cá nhân là thuốc độc chết người nhưng cá tính lại là muối ăn trong cuộc sống thường ngày.

Muốn đo lường cá tính thực sự của một người, chỉ cần quan sát anh ta thừa nhận những việc anh ta làm khi không có người phát hiện.

Markle (Anh)

Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu, nhưng người giữ của không thể hát ca khi mất đi tiền bạc.

Ruskin (Anh)

Yếu đuối có 2 kiểu: một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, mềm thì dễ cong.

Lowell (Mỹ)

Nóng giận là tự đem lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt mình.

Chủ nghĩa cá nhân là thuốc độc chết người nhưng cá tính lại là muối ăn trong cuộc sống thường ngày.

H. Fandak (Mỹ)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *