tổng hợp danh ngôn tuổi trẻ

Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng

Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng xác định; không có phương hướng thì không có cuộc sống. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. Belinsky (Nga) Tuổi trẻ quá phóng túng làm mất đi điều thứ vị