tổng hợp danh ngôn vui ý nghĩa

Cẩn thận người nằm bên cạnh bạn, không nên trùm chăn kín đầu

Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại. Cẩn thận người nằm bên cạnh bạn, không nên trùm chăn kín đầu đến chân vì người đó có thể “bủm”! Khi 1 người cứu bạn trong một cảnh bạn sắp hết