Danh Ngôn Nhân Cách

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ

Hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông. Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue. Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù