câu danh ngôn đời người hay nhất

Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn

Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy Life lives,